กีฬา ดนตรี และศิลปะ

ผ่านอะไรมาก็เยอะ ทั้งช่วงเวลาที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องสนใคร มุ่งแต่ความสนใจไปกับการเรียนรู้ความรู้ต่างๆ สิ่งใหม่ๆ รอบตัว ครั้นเวลาผ่านไป อายุที่มากขึ้น อารมณ์ความรู้สีกหลายๆ อย่าง พาให้เราเบื่อกับการใช้ชีวิตคนเดียวแบบเดิมๆ ความน่าค้นหา น่าดึงดูดของข้อมูล ความรู้ต่างๆ มันลดน้อยถอยลงไป อาจเป็นเพราะเราได้แค่เรียนรู้เพื่อตอบสนองความอยากอย่างเดียว แต่ไม่สามารถแปลงมันมาเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ สร้างความสำเร็จ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก็เป็นได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น โชคชะตาหรืออะไรก็ตามหยิบยื่นโอกาสให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และแชร์ความรู้สึกต่างๆ กับคนอีกคนหนึ่ง ...ปล่อยตัวและเปิดใจไปอย่างเต็มที่ เต็มความคาดหวังว่ามันจะยั่งยืนและมั่นคง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลง... ดังคำกล่าวโบราณ ใจคนยากแท้หยั่งถึง และเปลี่ยนแปลงไปได้ในชั่วพริบตา คำตอบที่เราไม่เคยหาได้ เราทำอะไรผิด? ทำไมต้องจากลา? แต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เท่ากับ ความรู้สึกไร้ค่าและสูญเสียคุณค่าความเป็นตัวเองไป จากการฝากความเป็นตัวตนของเราไว้กับการตัดสินใจของคนอื่น ...มุมมองในความรักของคนสองคนในตอนแรกของเรานั้น เหมือนกับการหาอีกครึ่งหนึ่งมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของชีวิต แต่ไม่ควรเลย ไม่ควรคิดเช่นนั้นเลย เพราะเมื่อเราขาดอีกครึ่งไป เราจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง และใช้ชีวิตให้เป็นเราอย่างสมบูรณ์เต็มส่วนได้เหมือนเดิม... บทเรียนที่ได้รับอย่างชัดแจ้งประการหนึ่ง คือ การเป็นตัวเราที่สมบูรณ์อย่างที่เคยเป็น คนที่คนที่เดินเข้ามามิใช่ส่วนเติมเต็มแต่เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อเดินเคียงข้างกันไป เป็นคู่คิด จะมีความต่างกันคนละขั้วหรือมีความเหมือนกันจนเป็นเนื้อเดียวก็ได้ มันมีความน่าสนใจในตัวมันเองอยู่แล้ว มิใช่ไม่เคยผ่านการอยู่คนเดียวมาก่อน แต่ด้วยอายุ อารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป และประสบการณ์ของการได้แบ่งบัน มันทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวช่างแสนโหดร้ายยิ่งนัก ในเมื่อไม่เหลือใครนอกจากตัวเราเอง เพื่อนที่ดีที่สุด คือ… Continue reading กีฬา ดนตรี และศิลปะ

Advertisements

Away and Stay

If someone wants you, nothing can keep one away. If one doesn't want you, nothing can make one stay. ...Anonymous

ว่างเปล่า คือ ว่างเปล่า

ว่าง แล้วแต่เกิดไซร้ ลำพัง เปล่า เปลี่ยวโดดเดี่ยวยัง อยู่ได้ ว่าง จากจากว่างมา ชิดคู่ เปล่า ประโยชน์โทษต้อง สุดท้ายลำพัง

Proverb (สุภาษิต, คำพังเพย) and Idiom (สำนวน)

จริงๆ แล้ว มีนิยามดังนี้ สุภาษิต (Proverb) = คำกล่าวที่มีคติสอนใจ สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับสำนวนและคำพังเพย แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำพังเพย = ถ้อยคําที่เปรียบเทียบเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นได้ในการดํารงชีวิตของคนรุ่นก่อน โดยมากไม่เน้นการสั่งสอน แต่ ใช้ ในทํานองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด ความเชื่อถือ และเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้นํามาปฏิบัติ เช่น งมเข็มในมหาสมุทร สำนวน (Idiom) = คําพูด หรือ ถ้อยคําที่ค่อนข้างกระทัดรัด ดูไพเราะสละสลวย สำนวนไทยจะมีความหมายโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จะไม่แปลความหมายตรงตามตัวอักษร เช่น ยกเมฆ ในนี้มันก็จะปนๆ กันหน่อย แล้วก็ลองๆ จัดหมวดตามความอยากจัดเอง เพื่อให้จำได้ดีขึ้น การงาน > เรื่องรุนแรง เกลือจิ้มเกลือ… Continue reading Proverb (สุภาษิต, คำพังเพย) and Idiom (สำนวน)